Instalacja prerequisites dla SharePoint 2016 w Windows 2016 offline

W środowisku z dostępem do Internetu aby wdrożyć oprogramowanie wymagane przez SharePoint wystarczy tylko uruchomić narzędzie Microsoft SharePoint 2016 Products Preparation Tool, które  wykona całą robotę za nas. Inaczej jest w środowiskach offline w których to przed instalacją Microsoft SharePoint 2016 należy wykonać ręcznie szereg czynności. W repozytorium Microsoft technet można znaleźć przygotowane skrypty PowerShell, które przyspieszą cały ten proces. W  niniejszym wpisie zamieściliśmy zwięzłą procedurę, którą można się posłużyć instalując Microsoft SharePoint 2016 w systemie Windows Server 2016.

Instalacja ról i funkcji systemu windows

Uruchomić konsolę PowerShell z podniesionymi uprawnieniami (Run as Administrator) i wkleić poniższy cmdlet (UWAGA: na końcu cmdlet’u przy parametrze source należy podać ścieżkę do katalogu sxs z płyty Windows 2016).

Add-WindowsFeature NET-HTTP-Activation,NET-Non-HTTP-Activ,NET-WCF-Pipe-Activation45,NET-WCF-HTTP-Activation45,Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Asp-Net45,Web-Net-Ext,Web-Net-Ext45,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Digest-Auth,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-Mgmt-Compat,Web-Metabase,WAS,WAS-Process-Model,WAS-NET-Environment,WAS-Config-APIs,Web-Lgcy-Scripting,Windows-Identity-Foundation,Xps-Viewer -Source d:\sources\sxs

Wykonać restart serwera.

Katalog oprogramowania

Utworzyć katalog np. : „c:\Prereqs” w którym umieszczone zostanie oprogramowanie wymagane przez SharePoint.

Weryfikacja oprogramowania

Z płyty SharePoint 2016 skopiować do katalogu utworzonego w poprzednim kroku, plik prerequisiteinstaller.exe.

Uruchomić cmd w którym należy przejść do katalogu z poprzedniego kroku np.: „cd c:\Prereqs”. Wpisać polecenie „prerequisiteinstaller.exe /?” wyświetlające poniższe okienko:

Pobieranie wymaganego oprogramowania

Do katalogu, który utworzyliśmy należy pobrać wymagane oprogramowanie (lista została wyświetlona w poprzednim kroku przez narzędzie prerequisiteinstaller).

W zależności od ISO z jakiego korzystacie lista oprogramowanie może się zmieniać, więc przy instalacji oprogramowania należy brać pod uwagę listę wyświetloną przez prerequisiteinstaller.

SQL Client

Microsoft Identity Extension

Microsoft Sync Framework 1.0 SP1

AppFabric 1.1

Cumulative Update 7 for Microsoft AppFabric 1.1

Active Directory Rights Management Services Client 2.1

Windows Communications Framework Data Services 5.6.0

.NET Framework 4.6

Visual C++ 2012 Redistributable Package

Visual C++ 2015 Redistributable Package

Instalacja oprogramowania

Skrypt pobrany z technet (Scriptsforsp2016_prereq) należy odpowiednio dostosować, dodając lub zmieniając oprogramowanie.

Po modyfikacjach należy uruchomić go z konsoli PowerShell z podniesionymi uprawnieniami (Run as Administrator).

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 3 =