System ustawień

System ustawień

Częstym problemem przy tworzeniu dużych, złożonych aplikacji jest przechowywanie ustawień. Część programistów przechowuje takie ustawienia jak nazwy baz danych, tabel, nazwy plików z szablonami itp. w stałych. Nie jest to niestety dobry nawyk, gdyż nie jest to rozwiązanie eleganckie, przy dużej ilości danych robi się mało czytelne. Rozwiązaniem tego problemu mogą stać się pliki INI. PHP wspiera przetwarzanie tych plików o czym szerzej w dalszej części.
Stworzymy klasę odpowiedzialną za pobieranie ustawień z pliku konfiguracyjnego. Czytaj więcej about System ustawień