Aktualizacje SharePoint 2013

Aktualizacje SharePoint 2013

Poniższa tabela przedstawia dostępne aktualizacje do Microsoft SharePoint 2013. W kolejnym artykule opiszemy w jaki sposób zabrać się za aktualizację farmy SharePoint. Aktualną wersję swojego środowiska możesz sprawdzić w następujący sposób: Za pomocą PowerShell:

  2. Za pomocą centralnej administracji: Ustawienia systemowe ->Zarządzaj serwerami w swojej farmie   ​CU Marzec 201815.0.5015.1000​KB4018302​Ściągnij Nazwa Numer Wersji […]